consins-top
HOME OVER ONS CONSULTING TRAINING CONTACT
consins


Voetsveld 35
B - 3945 HAM

Tel: 011/39.37.44
GSM: 0494/19.59.97

Email: info@consins.be

CONSULTING


Als ondernemer hebt u er alle belang bij om op regelmatige basis uw verzekeringsportefeuille aan een doorlichting te laten onderwerpen. Uw onderneming is immers een dynamisch gegeven.

Deze doorlichting zou moeten gebeuren door de verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent.
Maar vaak moeten wij vaststellen dat zij daar de tijd en/of de kennis niet altijd voor hebben, met het gevolg dat er (veel) te hoge premies betaald worden, dat er dubbele dekkingen zijn, dat u onder- en/of oververzekerd bent, enz.

CONSINS is een adviesbureau met een duidelijke visie als het gaat om onafhankelijkheid en dus objectieve adviesverlening en consulting inzake alle soorten verzekeringsproducten. Door onafhankelijk te werken kunnen wij iedere schijn van belangenvermenging vermijden.

Inzicht in uw verzekeringsportefeuille hoeft op zich niet tot afname van verzekeringsproducten te leiden, maar biedt u de mogelijkheid om met onze steun betere, meer aangepaste of ruimere voorwaarden te verwerven en daarom zeker niet aan duurdere premies!

We treden niet op als verzekeringstussenpersoon, maar geven alleen praktisch advies, steun en bijstand! En natuurlijk kiest u zelf uw tussenpersoon in verzekeringen, en blijft dat zo!

Door onze ervaring kunnen wij u mogelijk ook bijstaan voor de verdediging van uw belangen bij schadedossiers.

De praktische organisatie van uw "verzekeringsdienst", zoals het oppuntstellen en organiseren van dossiers van vloten, enz., kan eveneens met onze hulp uitgewerkt en/of begeleid worden.

Als wij advies geven over je verzekeringsportefeuille of samen met uw verzekeringsmakelaar bij de verzekeraar uw polissen op punt stellen, dan is dat op declaratiebasis en/of provisiebasis.

Adviseren we u op declaratiebasis, dan zetten we op heldere wijze op papier welke activiteiten we voor u uitvoeren en tegen welk uurtarief. Daarbij geven we u een inschatting van het maximaal aantal uren en de maximale looptijd van het adviestraject.

consulting
[HOME]   [OVER ONS]   [CONSULTING]   [TRAINING]   [CONTACT]


CONSINS - Voetsveld 35 - B 3945 HAM - 011/39.37.44 - info@consins.be
webdesign consins copyright